אתר אישי
אתר אישי
התקשר
התקשר
שליחת מסרון
שליחת מסרון
מפת הגעה
מפת הגעה
הוסף כאיש קשר
הוסף כאיש קשר
צור קשר
צור קשר

זכויות המשפחה
זכויות המשפחה

 

  1. אמבולנס להובלת הנפטר מכל הארץ ללא תשלום ( בהתאם לחוקי הביטוח הלאומי
  2. ארון קבורה פשוט
  3. טהרה ותחריכים
  4. טקס
  5. חלקת קבורה ללא תשלום

 

בתשלום נוסף

  • חלקה צמודה בחיים לפי תעריף המשרד לשירותי דת
  • תשלום לקבלן המצבות עבור בסיס בטון
  • תוספת עבור הלבשה
  • תשלום עבור מצבה כולל בחירת הקבלן

 

סע ליעד
סע ליעד
חיפוש מקום קבורה
חיפוש מקום קבורה